ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР-ОФЕРТА З НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОНСУЛЬТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ

1. Загальні положення

1.1. Ця Угода є публічною офертою у контексті ст.633 та ст.641 Цивільного кодексу України ФОП Анпілогова Л.П. (надалі іменованого Виконавець) та у разі прийняття викладених нижче умов (акцепту) будь-який Користувач Сайту зобов’язується виконувати умови цієї Угоди.

1.2. Будь-яка фізична або юридична особа, яка відвідала Інтернет-сайт https://vkusnye-zametki.com/, має намір придбати ту чи іншу інформаційно-консультаційну послугу, та оплатити отримання інформаційно-консультаційної послуги, стає Замовником.

1.3. Авторське право (виключні права та немайнові права) Виконавця на надані інформаційно-консультаційні послуги виникають у нього через їх створення. Користувачеві заборонено повністю або частково копіювати та/або розповсюджувати Зміст сайту, у тому числі відеоматеріали Сайту та рецепти у будь-яких інших джерелах.

2. Предмет Оферти

2.1. Предметом цієї Оферти є надання Замовнику інформаційно-консультаційних послуг у вигляді текстових матеріалів, відеоуроків, вебінарів, марафонів, прямих ефірів і тренінгів за допомогою мережі Інтернет (надалі іменованих Онлайн-семінарами), мета яких дати клієнту практичні та теоретичні знання у сфері виготовлення кондитерських та хлібобулочних виробів, а також розвитку підприємницьких якостей у сфері кондитерської та пекарської майстерності.

2.2. Виконавець має право в будь-який момент змінювати календар проведення Онлайн-семінарів та умови цієї публічної Оферти в односторонньому порядку без попереднього погодження із Замовником, забезпечуючи при цьому публікацію змінених умов на Інтернет-caйте https://vkusnye-zametki.com/, не менш ніж за день до їх введення в дію.

2.3. Конкретний вид Онлайн-семінару, його тема, умови та вартість вказується на Інтернет-сайті https://vkusnye-zametki.com/. Доступ до відповідного матеріалу відкривається Замовнику після оплати його вартості у закритій частині Інтернет-сайту. Якщо Онлайн-семінар містить у собі домашнє завдання, Замовник зобов’язаний опублікувати звіт за домашнім завданням у власному кабінеті у термін, встановлений за умов Онлайн-семінару.

3. Умови та порядок надання послуг

3.1. Інформаційно-консультаційні послуги надаються у повному обсязі за умови їх 100% (сто відсотків) оплати Замовником.

3.2. Факт оплати Інформаційно-консультаційних послуг є беззастережним прийняттям Замовником цього Договору-оферти. Замовник, який скористався послугами Виконавця, розглядається як особа, яка вступила з Виконавцем у договірні відносини.

3.3. Заявка на участь в Онлайн-семінарі оформляється за посиланням на сайті https://vkusnye-zametki.com. Під час оформлення Заявки, Замовнику автоматично повідомляється (на веб-сайті) номер замовлення (договору) для оплати без виставлення рахунку.

3.4. Після заповнення Заявки, Замовник оплачує участь в Онлайн-семінарі за цим договором без виставлення рахунку з обов’язковою вказівкою  ПІБ учасника, електронної скриньки, адреси сторінки в Instagram.

3.5. Посилання на участь в Онлайн-семінарі Замовнику надсилаються в електронному вигляді лише після надходження 100% коштів Замовника на рахунок Виконавця. У випадку, якщо Замовник сплатив і не отримав посилання на Онлайн-семінар через 3 робочі дні після оплати, необхідно зв’язатися зі службою підтримки за електронною адресою vkusnyezametki2@gmail.com, надавши копію квитанції про оплату.

3.6. Виконавець зобов’язується надати Замовнику інформаційно-консультаційні послуги у формі проведення оплаченої Замовником інформаційно-освітньої програми у строк, зазначений у Календарі програм.

3.7. За умови дотримання цього Договору, Замовнику надається необмежений час доступу до оплачених програм та матеріалів, якщо інше не обумовлено в умовах Онлайн-семінару, зазначених на Інтернет-сайті.

3.8. Виконавець не надає записів та не несе відповідальності за надання/ненадання записів інформаційно-освітніх програм.

3.9. Цей договір має чинність Акту про надання послуг. Відсутність вимоги про повернення коштів відповідно до пункту 4 цього договору означає, що послуги надані у строк та належної якості. Приймання проводиться без підписання актів.

3.10. Виконавець залишає за собою право відключити Замовника від інформаційно-освітньої програми без права на повернення грошових коштів у разі порушення правил поведінки в ході Онлайн-семінару, а саме: розпалювання міжнаціональних конфліктів, відволікання учасників від теми семінару, спам, розміщення реклами, нецензурні висловлювання , погрози, спроба шантажу, шантаж, хамство, образи, порушення права на недоторканність приватного життя, висловлювання, що ганьблять гідність та ділову репутацію Виконавця, Тренера, службового персоналу або учасників.

3.11. Послуги надаються для особистого користування Замовником. Забороняється передавати Реквізити доступу до інформаційно-освітньої програми третім особам для їх спільного використання без спеціального дозволу Виконавця. Виконавець залишає за собою право відключати від участі в Онлайн-семінарі особу, яка вказала неправильні реквізити доступу або вказала реквізити доступу учасника, який вже присутній в Онлайн-семінарі.

3.12. Замовнику забороняється розповсюджувати (публікувати, розміщувати на Інтернет-сайтах, копіювати, передавати або перепродувати третім особам) з комерційною або некомерційною метою надану Виконавцем Замовнику інформацію та матеріали в рамках цього договору Оферти, створювати на її основі інформаційні продукти, а також використовувати цю інформацію яким -або іншим чином, крім особистого користування.

3.13. Виконавець залишає за собою право здійснювати запис інформаційно-освітніх програм, що проводяться.

3.14. Учаснику інформаційно-освітніх програм дозволяється здійснювати запис інформаційно-освітніх програм для особистого користування.

3.15. Виконавець, а також Тренер не несе відповідальності за результати Замовника під час та після навчання. Результат навчання – цілком відповідальність Замовника.

  1. Умови та порядок повернення коштів за інформаційно-консультаційні послуги

4.1. Доступ до Онлайн-семінару у форматі відеоуроків та текстових матеріалів надається Замовнику в закритому розділі Інтернет-сайту протягом 24 годин після оплати. З цього моменту Договір вважається виконаним обома Сторонами, і кошти не підлягають поверненню.

4.2. За проведений онлайн-семінар у форматі разового вебінару, кошти поверненню не підлягають.

4.3. У випадку, якщо Замовник сплатив доступ до Онлайн-семінару у форматі вебінару або тривалого курсу, і до початку надання послуг зажадав розірвання Договору та повернення коштів, сплачені кошти підлягають поверненню за вирахуванням комісії у розмірі 25%. Комісія встановлюється з метою компенсації витрат Виконавця щодо оформлення замовлення та переказу коштів.

4.4. У випадку, якщо предметом цього Договору є тривалий навчальний курс, претензії можуть бути пред’явлені Замовником лише протягом цього курсу. Після закінчення навчального курсу послуги вважаються наданими, і претензії до розгляду не підлягають.

4.5. Не можуть бути підставами для повернення коштів суб’єктивна оцінка Замовника, невідповідність Онлайн-семінару його очікуванням, не використання матеріалів Онлайн-семінару у зв’язку з проблемами особистого характеру, а також не використання матеріалів Онлайн-семінару без причини, з ініціативи Замовника.

  1. Відповідальність сторін

5.1. Замовник зобов’язаний забезпечити безперебійну роботу Інтернет-каналу, обладнання та програмного забезпечення впродовж проведення Онлайн-семінару.

5.2. Виконавець не несе відповідальності за неможливість обслуговування Замовника через причини, пов’язані з порушенням роботи Інтернет-каналу, обладнання або програмного забезпечення з боку Замовника.

5.3. Якщо заявка містить недостовірні або неповні дані, Виконавець не несе відповідальності перед Замовником за надання інформаційних матеріалів за помилково вказаними даними не Замовнику, а третім особам.

5.4. У випадку, якщо з будь-якої причини Виконавець не проводить Онлайн-семінар у строк, відповідальність Виконавця обмежується виключно проведенням відповідного Онлайн-семінару у нові терміни.

5.5. Виконавець не несе відповідальності за те, яким чином Замовник використав отриману ним у ході інформаційно-консультаційного обслуговування інформацію, та за результати її використання Замовником у разі, якщо Замовник вжив дій, відмінних від вказівок Виконавця.

5.6. Сукупна відповідальність Виконавця за договором Оферти, за будь-яким позовом чи претензією щодо договору Оферти або його виконання обмежується сумою платежу, сплаченого Виконавцю Замовником за договором Оферти.

5.7. Виконавець не несе відповідальності за невідповідність наданої послуги очікуванням Замовника та/або його суб’єктивну оцінку. Така невідповідність очікуванням та/або негативна суб’єктивна оцінка не є підставами вважати послуги наданими не якісно, ​​або не в узгодженому обсязі.

5.8. Виконавець звільняється від відповідальності за повне або часткове невиконання зобов’язань, передбачених цим Договором, якщо це невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, що виникли після укладення Договору, внаслідок подій надзвичайного характеру, які Сторони не могли ні передбачити, ні запобігти розумним заходам (форс-мажор).

  1. Порядок вирішення спорів

6.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цією публічною Офертою Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства.

6.2. Усі судові та досудові суперечки, що випливають із цього Договору, розглядаються за місцем знаходження Виконавця.

6.3. Строк відповіді Виконавця на претензію Замовника складає 10 днів. Листування між Замовником та Виконавцем здійснюється за допомогою електронної пошти.

6.4. У разі схвалення повернення коштів він здійснюється протягом 30 днів за реквізитами, зазначеними в заяві Замовника.

  1. Строк дії та зміна договору Оферти

7.1. Договір набирає чинності з моменту його укладання (Акцепту Оферти) та діє до виконання Сторонами своїх зобов’язань.

7.2. Усі суперечки та розбіжності вирішуються шляхом переговорів Сторін.

7.3. Усі питання, які не врегульовані цим договором Оферти, вирішуються відповідно до чинного законодавства України.

  1. Реквізити:

ФОП Анпілогова Л.П.